Alimanaka Rabesata

MADAGASIKARA OMALY SY ANIO
MADAGASIKARA HIER & AUJOURD HUI

NY HAZO SY NY VINTANA

Amin'ny fanandroana dia tsy maintsy misy hazo mifanambina @’ireo vitana 12 tsirairay. Zay tsy fanompoan-tsampy akory izany naha sanatria hivavahana fa nanahary zay hankatoavina na hankatoavina avy amin'ireo no mampahery ny andro sy handresena azy na dia tsy mampiseho an'izany aza izy.

Ireto avy ny anarany arakiny vitana, andro mifanohitra arakin’ny tsipika

ANDRO NY HAZO AKOHO FITAFIANA

ALAHAMADY lambina mena mena

ADAOARO mahanoro mavo mavo

ADIZAOZY hatafara mavo tanora

ASOROTANY mokara manja-maity volokary

ALAHASATY amberivatry fotsy vanda volomparasy

ASOMBOLA tsingava mainty vanda-maity

ADIMIZANA zahana mena fotsilo manga

ALAKARABO voangibe volondavenina maintso

ALAKAOSY fontotra volom-pody volom-bitsika

ADIJADY vondrika sada-mavo mena-matroka

ADALO voatsilana volom-pera mainty na fotsy

ALOHOTSY lontsina fotsy fotsy

** VITANA MIFANDRATRA NA TETEZAN-TSY EFA **

Jereo ny sary fa izay vintana roa atohin'ny tsipika ao anaty no vitana mifanehitra,izay teraka amin'izany no vitana tetezan-tsy efa.

Toy izao no andro ahaterahan'ny olona manana io vintana io;na ireo mifamadika(vis-versa),ka ireto voalaza ho reni-volana no tonga tonon'andro, ary ny tonon'andro no manjary renivintana. mitohy ----)-

NY FIZARAN'IREO ANDRO 12 EO AMIN'NY TOETRANY,sandany avy

Ny votoantin'ny Fanadroana teo amin'ny Ntaolo dia nozarain-Taolo ho efatra, ny volana 12 ,koa zava efatra no nanoharany azy, dia ny A F O, T A N Y, R A N O, RIVOTRA, zay hitanao amin'io diampanorona, ary ireo andro mitovy:sandany.

Ny Alahamady Alakaosy Alahasaty dia vintan'AFO

Ny Asombola Adimizana Adaoro dia vintan-TANY

Ny Adalo Adimizana Adizaoa dia vitan-DRANO

Ny Alohotsy Asorotany Alakarabo dia vitan' ny RIVOTRA

  Tany Rano Rivotra Afo
Tany

Mety atao

Mifanaraka

Tsy Mifanaraka

Mety atao

Afo

Mety atao

Tsy Mifanaraka

Mifanaraka

Mety atao

Rivotra

Tsy Mifanaraka

Tsy Mifanaraka

Mety atao

Tsy Mifanaraka

Rano

Mifanaraka

Mety atao

Tsy Mifanaraka

Tsy Mifanaraka

 

Misy mifandratra sy tsy tsara miaraka manko izy ireo

Toy izany ny RANO sy AFO izay mifamono,dia ny Alahamady sy ny Adimizana

Ny AFO sy ny RIVOTRA.dia mifamelona: Alakaosy sy ny Asorotany,raha miaraka

Ny TANY sy ny RANO dia tsara miaraka, zay mifamelona dia ny Adaoro sy ny Adimizana, izany. Ny AFO sy ny TANY koa anefa dia tsy mifanonto fa miaraka dia ny Adijady sy ny ny alahasaty.

Ny TANY sy ny RIVOTRA dia tsy mifanaraka fa misafotofoto dia ny asombola sy ny alohotsy izany koa tena Hilaina ny mampirindrana izany fa tsy ankinina amin'ny sendrasenda fotsiny, koa dia toizany avokoa ireo andro voalaza teo ambony dia ny Alahamady mifanohitra ny Adimizana; ny Adaoro mifanohitra Alakarabo,ny

Adizaoza mifanohitra amin'ny Alakaosy; ny Asorotany amin'ny Adijady;Ny alahasaty amin'ny Adalo, ny asombola amin'ny alohotsy,sy ny sisa..! zay tsara mihintsy ny mitandrina izany fa tena zavadehi-be mihintsy eo amin' izay ataonao izany,

RENY VOLANA: TONON'ANDRO:

Alahamady = : Adimizana

Asorotany = : Adijady

Adaoro = : Alakarabo

Adizaoza = : Alakaosy

Alahasaty = : Adalo

Asombola = : Alohotsy

Alakarabo = : Adaoro

 

RETOUR

karabo = : Adaoro

www.000webhost.com